Home

Tjenestedesign videreutdanning

Tjenestedesign for arbeidslivet - Kurs - NTN

Tjenestedesign for arbeidslivet Emnet tar for seg designprinsipper innen tjenestedesign og hvordan disse kan tilpasses arbeid i egen virksomhet innen offentlig eller privat sektor for å oppnå gode brukeropplevelser på tvers av ulike kontaktpunkter Tjenestedesign Dette involverer å jobbe med hvordan tjenester er strukturert på tvers av blant annet digitale flater, fysiske omgivelser og visuell kommunikasjon. Formålet er å overføre verdi fra leverandør til bruker - fra sykehus til pasient, fra saksbehandler til søker, fra mobiloperatør til kunde - på en effektiv, helhetlig og attraktiv måte - Tjenestedesign har som regel et hovedfokus på innhenting av brukerinnsikt og rask prototyping av løsninger som testes mot brukerne. Det legger vi også vekt på. Det som er annerledes og unikt med dette kurset i tjenesteinnovasjon, er et sterkere fokus på idéarbeidet og ulike kreative metoder som kan brukes som katalysator i utviklingen, sier Lerdahl Vil du designe gode brukeropplevelser? Med en bachelor tjenestedesign fra Høyskolen Kristiania, tidligere Westerdals, kan du revolusjonere fremtiden. Les mer og søk nå

Tjenestedesign Arkitektur- og designhøgskolen i Osl

 1. g å benytte for nytenkning og innovasjon i offentlig sektor. Dette studiet skal sette søkelyset på å heve studentenes kompetanse om nytenkning, innovasjon, tjenestedesign og kvalitet i offentlig sektor for å stå bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer i offentlig sektor
 2. Tjenestedesign handler om å utvikle tjenester som oppleves som nyttige, brukervennlige, attraktive og effektive. Brukeren av tjenesten er eksperten på hvordan tjenesten oppleves, dette utnytter vi i tjenestedesign ved å sette brukeren i sentrum
 3. NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet
 4. Første gang tjenestedesign som metode ble benyttet i kommunen, så gjaldt det utvikling av forebyggende tjenester i et folkehelseperspektiv. Nylig har kommunen også benyttet tjenestedesign til utvikling av demensplan, og vil i 2018 gjennomføre et fjerde prosjektet som omhandler digitalisering av søknader om hjelp til å skaffe bolig
 5. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I REHABILITERING - 30 SP (videre- og etterutdanning).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er registrert 132 relaterte studier til utdanningen TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I REHABILITERING - 30 SP (videre- og etterutdanning)
 6. Videreutdanning for deg som er lærer eller barnehagelærer. Høgskolen i Østfold tilbyr en rekke spennende videreutdanningstilbud i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, skreddersydd for nettopp deg som er barnehagelærer, lærere i grunnskolen eller i VGS

Skrikende behov for etterutdanning i tjenesteinnovasjon - Ui

Tjenestedesign - Bachelor Høyskolen Kristiani

 1. Videreutdanning og deltid; Alt om studier; Studentliv . Studiestart 2020; Student i Trondheim; Student i Gjøvik; Student i Ålesund; Derfor velger vi NTNU; Forskning og innovasjon . Forskning; Innovasjon; IMT3002 - Tjenestedesign Om emnet. Det tilbys ikke.
 2. PD6009 - Tjenestedesign for arbeidslivet Om Oppdragsbasert videreutdanning AD-fakultetet - høyere grads nivå (ARDEVU) Anbefalte forkunnskaper. Den primære målgruppen er ledere, prosjektledere og rådgivere i privat og offentlig sektor
 3. Utdanning og tjenestedesign ved Vitensenteret Vi samarbeider med kommuner og helseforetak om nye utdanninger, fagdager, konferanser, workshops og kan skreddersy opplegg. Utdanninger utviklet ved Vitensentere

Videreutdanning i helse- og sosialfag Vi tilbyr et bredt spekter av etter- og videreutdanninger tilpasset sykepleiere og andre med helse- og sosialfaglig utdanning. Med videreutdanning fra USN får du den kompetansen du trenger enten om du vil bygge på den utdanningen du allerede har - eller du søker nye karriereveier Design Thinking er en praktisk , menneske-sentrert, prototypedrevet metode for innovasjon som tilnærmer seg organisatoriske utfordringer ved bruk av kreative metoder

Videreutdanning for lærere. Fristen for å søke på videreutdanning med studiestart høsten 2020 har gått ut! Hva skjer med videreutdanning som følge av korona-viruset? Søknadsfristen var 1. mars Du bruker et eksempel på hva tjenestedesign er: Å ta toget om morgenen, abonnere på en strømmetjeneste eller gjennomføre netthandel er eksempler på tjenester vi benytter oss av i hverdagen. Men dette ligner da veldig på fagskolestudiet Interaksjonsdesign , hvor vi skriver: Jobben til en interaksjonsdesigner er å gjøre teknologi funksjonell og brukervennlig Kristin og Lene tar videreutdanning i Behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor ved Høgskolen i Molde. Videreutdanningen har fokus på ledelse av innovasjonsprosesser og bruk av tjenestedesign; herunder brukerinvolvering, verktøy og ledelse av endringsprosesser Er du en leder eller medarbeider som engasjeres av strategi- og endringsprosesser? Da er dette studiet for deg. Les mer og søk her

Sensorteknologi, tjenestedesign, app-utvikling og teknologi i hverdagslivet er noen av temaene vi forsker på. Forskergruppen utforsker teknologi som en integrert del av organisering, utvikling og utførelse av helse- og omsorgs- og velferdstjenester Tjenestedesign er en fagretning innen design med mål om å utvikle brukerrettede og helhetlige tjenester.. Tjenestedesign inneholder et tankesett, en prosess og flere metodikker.Tjenestedesign handler om å få organisasjoner til å sette brukeren i sentrum. Målet er å levere helhetlige og meningsfylte tjensteopplevelser til brukerne Etterutdanning tjenestedesign. Grafisk design, tjenestedesign, webdesign, kommunikasjon og prosess. Grafisk design. Tjenestedesign Fleksible kurs eller utdanninger på ulike nivåer. Bygger ofte på yrkeserfaring Universitetet i Bergen tilbyr etter- og videreutdanning på deltid, som nettbaserte studier eller med studiesamlinger Gjennom balansen mellom praktiske ferdigheter, konseptuell tilnærming til tjenestedesign og bevissthet om forretningsforståelse kvalifiserer studentene seg for arbeid i et bredt spekter av jobber. Etter endt studium kan du jobbe som utøvende tjenestedesignere i både privat og offentlig sektor

Lukk meny Cookies For å gjere nettsidene våre best mogleg, brukar vi informasjonskapslar (cookies). I personvernerklæringa vår kan du lese om korleis vi brukar dei og gjere om på valet ditt Etter- og videreutdanning. Fleksible kurs eller utdanninger på ulike nivåer. Bygger ofte på yrkeserfaring. Fakta om EVU. Slik søker du EVU. Lån, stipend og kostnader. Se flere artikler (9) Skjul artikler (9) MOOC. Praksiskandidat. Lærekandidat. Karrieresenter. Realkompetanse. Velg riktig utdanning Dette er sår - Forebygging , behandling og lindring. Siden høsten 2008 har vi tilbudt videreutdanning i sår. Utdanningen ble fra høsten 2011 utvidet til 30 studiepoeng Videreutdanning - Lederutdanning og økonomifag USN Handelshøyskolen tilbyr lederutdanning på deltid i Drammen, Vestfold, Porsgrunn og Ringerike. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som du kan ta ved siden av jobb

Utviklingssenter med ny videreutdanning i tjenestedesign Publisert 03. mars 2015 | Oppdatert 10. mars 2020 USH Møre og Romsdal tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Molde videreutdanning i innovasjon og tjenestedesign fra høsten 2015 Utviklingssenter med ny videreutdanning i tjenestedesign Målgruppen for studiet er ledere og ansatte i offentlig sektor som jobber med endringsarbeid. Videreutdanningen er på 15 studiepoeng og har fokus på ulike temaer som inngår i ledelse av innovasjonsprosesser og bruk av tjenestedesign; bla brukerinvolvering, ulike verktøy og ledelse av endringsprosesser

Emnet tar for seg designprinsipper innen tjenestedesign og hvordan disse kan tilpasses arbeid i egen virksomhet innen offentlig eller privat sektor for å oppnå gode brukeropplevelser på tvers av ulike kontaktpunkter. Engasjement og bevissthet rundt samskaping, endring og tverrfaglige team spiller en sentral rolle i dette emnet. Det fokuserer også sterkt på muligheten som oppstår som. Gratis videreutdanning for permitterte og arbeidsledige. Høyskolen Kristiania tilbyr nå emner innen digitalisering og tjenestedesign. - Dette er kompetanse det er stort behov for, og som er stadig viktigere og mer etterspurt i mange bransjer Tjenestedesign i offentlig sektor, som Tale og Tereza begynte på en videreutdanning i, viste seg å være en måte for bibliotekene å fordype seg i en helt ny måte å tenke på. - Det er en gresk myte om en gud, Kairos, forteller Tale. - Han hadde en lang pannelugg, og dukket bare opp i korte øyeblikk, og forsvant Høyskolen Kristiania Oslo - TJENESTEDESIGN. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Tjenestedesign setter brukeren i sentrum og jobber systematisk med å kartlegge brukerreisen og alle kontaktpunkter en bruker har med en tjeneste, både analoge og digitale. I dette emnet vil vi undersøke, gjennom konkrete prosjekter, flater der kunde (bruker) og bedrift (tjeneste), interagerer

Tjenestedesign 3: Forretningsdesign Tjenestedesign 3: Forretningsdesign Emnekode. TJD2100: Første undervisningstermin. 2020, Fall : Finn programbeskrivelser for dette og andre emner her og velg studie fra rett årskull (2020-2023) Kontakt oss +47 22 59 60 00; studier@kristiania. kan formidle sentrale emner, problemstillinger, verktøy og metoder innen fagfeltet tjenestedesign, med spesielt fokus på innsiktsgenerering behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen design, som for eksempel visualisering- og presentasjonsteknikker (f. eks.: «touch points», «storyboard», «use cases», «blueprinting» mm. På OsloMet kan du ta utdanning i et yrke der du kan gi mennesker omsorg eller der du utvikler nye løsninger for vår felles velferd

Hun er grafisk designer og har cand.mag. med fagene kunsthistorie og mediekunnskap. I tillegg har hun videreutdanning i coaching, prosjektledelse og designledelse. Nå tar hun en master i innovasjon og ledelse, hvor ett av fagene er tjenestedesign. Anna har lang erfaring fra grafisk bransje og driver i dag eget designbyrå Myndighetene støtter kompetanseheving for de som står utenfor arbeidslivet som følge av Covid-19. HiMolde tilbyr nå flere nettbaserte enkeltemner og kurs, finansiert av regjeringens kompetansepakke eller Møre og Romsdal Fylkeskommune VIDEREUTDANNING BEHOVSDREVET INNOVASJON OG TJENESTEDESIGN I OFFENTLIG SEKTOR 15 STUDIEPOENG. ORGANISERING Deltid Samling 1: 31. august - 2. september 2015 Samling 2: 9. og 10. november 2015 Samling 3: 25. og 26. januar 2016 Samling 4: 14. - 16

VEL200 Innovasjon, produkt - og tjenestedesign (Vår 2020) Få kunnskap om tjenestedesign som tenkning - og tilnærming i ulike endrings - og innovasjonsprosesser. Søknadsfrist og oppta tjenestedesign; skoler 0 treff yrker 0 treff annonser: film og tv: design helsestudier markedsfØring: hr og personalledelse teknologi / it hotell og reiseliv: musikk Økonomi nettstudier anvendt psykologi kommunikasjon og pr masterstudier ledelse og administrasjon interiØr mote nettstudier fagskole foto. I tillegg har hun videreutdanning i coaching, prosjektledelse og designledelse. Nå tar hun en master i innovasjon og ledelse, hvor ett av fagene er tjenestedesign. Anna har lang erfaring fra grafisk bransje og driver i dag eget designbyrå Les denne saken på HiMoldes nettsider. Ved Molde Campus tilbys studier innen logistikk, IT, økonomi, sport, juss og samfunnsvitenskap og helse- og sosialfag Tjenestedesign, brukertesting og brukerreiser kan brukes til å observere. Her handler det om å studere hele tjenesteforløpet ved å involvere. USH Møre og Romsdal tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Molde videreutdanning i innovasjon og tjenestedesign fra høsten 2015

Behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign i offentlig

Programmets innhold. Velferdsteknologi er et viktig satsingsområde i møte med de utfordringene som helsetjenestene skal løse med for eksempel økende antall eldre og kortere liggetid på sykehus En praksisnær videreutdanning VIDEREUTDANNING INNOVASJON OG TJENESTEDESIGN 15 STUDIEPOENG. ORGANISERING Deltid Samling 1: 30. august - 1. september 2016 Samling 2: 9. og 10. november 2016 Samling 3: 28. og 29. januar 2017 av innovasjonsprosesser og bruk av tjenestedesign;. Innhold Hovedsiden Forskning Forskningssenter Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) Tjenestedesign med Anna Kira

Anna har erfaring fra tjenestedesign og bruker blant annet metoden At-One i sine prosesser. Anna har en master i innovasjon og ledelse, og tjenestedesign og digital kommunikasjonsledelse på masternivå. I tillegg har hun en cand.mag. innenfor kunsthistorie og mediekunnskap, og videreutdanning i coaching, prosjektledelse og designledelse Tjenestedesign har vært ettertraktet de siste årene, for eksempel i helse- og velferdssektoren hvor industridesigneren bidrar med å forbedre opplevelser for både pasienter, leger, sykepleiere og pårørende. Industridesignere jobber tett sammen med andre yrkesgrupper som for eksempel ingeniører, markedsføringskonsulenter og. Tjenestedesign for arbeidslivet. 1350 000. Høgskolesenteret i Kongsvinger og Høgskolen i Innlandet. Digitalisering for et bærekraftig næringsliv. 2 762 000. OsloMet og DigitalNorway med flere. Videreutdanning i digital transformasjon og ledelse for klynger - med introduksjonskurs i Technology and Society

Kontakt oss. Besøksadresse: Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Pb. 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 146. Sentralbord: 24 13 26 00 Send e-pos Stephanie er utdannet sykepleier og har i tillegg mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse fra høgskolen i Molde. Masteroppgaven omhandlet tjenestedesign i offentlig sektor innen helse og omsorg. I tillegg har hun videreutdanning i kunnskapsbasert praksis og praksisveiledning

Kurset er en etter- og videreutdanning som passer for ansatte i både privat og offentlig sektor som ønsker økt kunnskap om tjenesteinnovasjon og servicedesign. Innhold. Kurset lærer deg blant annet å: ta i bruk ulike verktøy for å få innsikt i brukerbehov og brukerreise; bruke ulike kreative verktøy for utvikling av nye tjenestekonsepte UiA er Sørlandets ledende utdannings- og forskningsinstitusjon. 13 000 studenter og 1 400 ansatte i Kristiansand og Grimstad. 47 master- og 47 bachelorprogram Opptak til studier ved Høgskolen i Østfold søkes gjennom Samordna opptak eller Søknadsweb. Her vil du finne nyttig informasjon om hvordan du skal gå frem for å søke, og annen informasjon for deg som søker opptak til høyere utdanning

Formålet med anskaffelsen er å gjennomføre en behovsanalyse i prosjektet Utredning av en digital plattform for etter- og videreutdanning. Prosjektet er etablert med utgangspunkt i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (se tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Kompetanse Norge 2019, side 17) og med bakgrunn i dialog med departement og partene i arbeidslivet Tjenestedesign kan derfor være en aktuell tilnærming å benytte for nytenkning og innovasjon i både privat og offentlig sektor. Dette studiet skal sette søkelyset på å heve studentenes kompetanse om nytenkning, innovasjon, tjenestedesign og kvalitet i offentlig sektor og servicerelaterte tjenester for å stå bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene :Tjenestedesign for Rælingen kommune 5,KS-Agenda as. Stephanie Helland har erfaring fra arbeid i offentlig sektor. Før hun begynte i KS-Konsulent har hun arbeidet i 6 år som enhetsleder innen kommunal helse og omsorg

Tjenestedesign i en digital hverdag - Bouvet Norg

Videreutdanning, deltid og nettstudier - NTNU VIDERE - NTN

Innføring i tjenestedesign - Veivisere

Kurs masternivå Strategisk forretnings­utvikling og innovasjon. I dette programmet lærer du om hvordan digital teknologi skaper forretningsmessige muligheter som kan utnyttes gjennom digitalisering og digital transformasjon Geir har bakgrunn fra både det offentlig og private, og har lang ledererfaring. Opprinnelig er Geir utdannet sykepleier, i løpet av årene har han tatt mer utdanning innen både veiledningspedagogikk, videreutdanning i geriatri, statsvitenskap, og nå en mastergrad i organisasjon og ledelse

Tverrfaglig Videreutdanning I Rehabilitering - 30 Sp

Stephanie Helland. Seniorrådgiver. Send e-post; 920 27 788; Stephanie Helland arbeider med tjenesteutvikling og omstilling innen helse og omsorg. Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenestedesign, kompetanseutvikling, brukermedvirkning, pasientsikkerhet og kvalitetssikring av tjenestene, til lederutvikling og organisasjonsutvikling innen alle tjenesteområder Folkeuniversitetet - Kveldskurs, dagskurs, nettstudier. Finn et kurs som passer til deg Norges største bokhandel. Kjøp bøker, spill, leker, kontorvarer og hjemmeelektronikk på ark.no. Levering rett hjem eller klikk og hent i din ARK-butikk Innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor Videreutdanning i praksisveiledning -10 stp. Samlingsbasert, 3 samlinger over 9 dager Stipendordning. Arbeidsgiver kan søke HiM om stipend på inntil kr. 15.000 Søknadsfrist 1.april 2017 Videreutdanning i Kunnskapsbasert praksis -15 stp

Fag- og kompetanseområder: Endringsledelse, tjenestedesign, prosessledelse . I tillegg er jeg særlig opptatt av utvikling av sykepleiefaget og helsetjenestene. Jeg har en videreutdanning i pleie og behandling av ikke-helende sår og studerer nå til en mastergrad i klinisk sykepleie. Fag- og kompetanseområder:. Fire grunner til at det offentlige trenger tjenestedesign. I 2019 vet vi at det å bruke designmetodikk lønner seg økonomisk. Men hvordan treffer dette argumentet tjenesteytende virksomheter i offentlig sektor? Les mer. Les Også: Videreutdanning innen IT og ledelse.

Etter- og videreutdanninger - Høgskolen i Østfol

Bakgrunn. Fagansatt i bedriftsøkonomiske fag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag/Nord universitet siden 1984. Arbeidet noen år i Steinkjer næringsselskap Vil du jobbe på en spennende arbeidsplass med mange jobbmuligheter og varierte arbeidsoppgaver? Velkommen til en jobb hos oss Om KS Agenda: KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon). Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi Høyskolen Kristiania har over 100 års ledende erfaring med å levere praksisnære utdanninger. Dette har vært en fordel for hundretusener av studenter

Gratis videreutdanning for permitterte og arbeidsledige

UiA CoLAB er et kreativt læringssenter for samskaping, kunnskapsdeling og sosial innovasjon. Vi samler innbyggere, studenter, forskere, offentlige og private virksomheter i regionen for å sammen løse samfunnsutfordringer LearnNow (Learn Norwegian on the Web) LearnNoW bruker tekst, lyd og bilder for å gi en innføring i norsk språk opp til nivå A2. Hjelpespråk i programmet er engelsk, spansk, polsk, arabisk og tigrinja

Etterutdanning gratis for arbeidsledige - Videreutdanning

tjenestedesign. Behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor. Videreutdanning i Innovasjon og tjenestedesign ble etablert gjennom et samarbeid mellom Utviklingssenteret og Høg­ skolen i Molde. Det faglige innholdet ble utviklet i samarbeid med anerkjente tjenestedesignere fra inn- og utland. Fr AG& - reklame- og kommunikasjonsbyrå i Bergen som jobber i skjæringspunktet mellom strategi, kommunikasjon, merkebygging, annonsering, design og utvikling Root folder Studiehåndbok Studiehåndbøker 2015/2016 Studiehåndbok Studier Helse- og sosialfag. Studiepoenggivende videreutdanninge

Tidens Krav - Stor interesse for innovasjonsstudium

TJENESTEDESIGN (Bachelor) - Skoler Studier Utdanning

Arbeidsområder. Her kan du skrive om arbeidsområder, enten som kort tekst eller som listepunkter: Jeg er tilknyttet bachelorutdanningen i sykepleie, årsstudiet i velferdsteknologi, etter - og videreutdanningskurs i innovasjon og tjenestedesign og master i helse - og sosialfag innenfor blant annet følgende fagområder Tjenestedesign, Sykehuspartner - Løsningsarkitekt / løsningsdesigner. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Det vil alltid være jobb for tjenestedesignere | Høyskolen

Emne - Tjenestedesign - IMT3002 - NTN

Tjenestedesign. Hensikten med å bruke tjenestedesign som tilnærming er å utvikle innovative og kreative løsninger med utgangspunkt i brukernes behov (2, 3). Tjenestedesign er en metodikk hvor kompetanse og verktøy fra ulike fagdisipliner benyttes når ulike aktører involveres på tvers av ulike profesjoner (3, 4) Høyere relevant utdanning på bachelor- eller masternivå innen kommunikasjon, journalistikk, tjenestedesign e.l. Relevant erfaring kan veie opp for utdanning. Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner er en forutsetning VGTV. 231,085 likes · 959 talking about this. Norges største web-TV-kanal. Også på vanlig TV! Altibox (15), Get (22) og Canal Digital (7/17). Tips oss!.. Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser Johnsen er utdannet landskapsarkitekt fra Norges landbrukshøgskole og har tatt videreutdanning innenfor ledelse. Johnsen har hatt lederansvar siden 2005, og har hatt en Kommuneområde teknologi og endring favner blant annet innovasjon, endringskultur, menneskeorientert tjenestedesign, IKT, servicetorget, samt kommunikasjonsrådgivere.

Emne - Tjenestedesign for arbeidslivet - PD6009 - NTN

Vis Stephanie Hellands profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Stephanie har 4 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Stephanies forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Videreutdanning innen IT og ledelse. Trenger du faglig utvikling eller inspirasjon? Fire grunner til at det offentlige trenger tjenestedesign. I 2019 vet vi at det å bruke designmetodikk lønner seg økonomisk. Men hvordan treffer dette argumentet tjenesteytende virksomheter i offentlig sektor?. De neste 20 årene vil forandre mye av det vi kjenner i dag. Det vil komme nye teknologier, kommunikasjonsformer, tjenester og ikke minst endringer i idegrunnlag. Vi vet det kommer, men ikke. Videreutdanning i Velferdsteknologi. Høgskolen i Molde. 2017-kullet · Behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor · Molde, Norway. Høgskolen i Molde. 2015-kullet · Ledelse i helse og sosialtjenesten · Molde, Norway. Høgskolen i Molde Hvordan kan intensivsykepleieren ivareta de grunnleggende behovene til pasienter som er akutt og/eller kritisk syke? Bokas forfattere svarer gjenno

Utdanning og tjenestedesign - Universitetet i Sørøst-Norg

det er også ønskelig med kompetanse og erfaring fra tjenestedesign og evaluering/analyse. du har dokumentert erfaring fra å utarbeide og gjennomføre konsepter, strategier og leveranser for innhold/tjenester i digitale flater; du mestrer verktøy, metode, programvare og/eller andre virkemidler som er nødvendig for å lever Vi koder WordPress temaer fra PSD, AI, PDF, XD. Fra design til ferdig nettsted VIDEREUTDANNING DELTID Deltid 25% , 4 samlinger (vår) «Elements of artificial intelligence» Tema Blokk-kjede University of Nicosia Tjenestedesign Nord Universitet - Mo i Rana Kontakt lærested Deltid, undervisningsbasert (vår) NTNU Trondheim/Oslo Høgskolen på Vestlande

Fikk stipend for å skrive masteroppgave innen innovasjon

Videreutdanning er en av fem alternative studieretninger som kan gjennomføres som en egen selvstendig utdanning • Innføring i velferdsteknologi • Innovasjon og tjenestedesign. Jeg ser at vi har nytte av å bruke listen med 77 standarder i legemiddelhåndtering ved avvikshåndtering og avviksmøter der avvik tas opp generelt samt ved evaluering av opplæringsplanen og rutiner. Listen komplementerer internkontroll som tjenestedesign og farmasøytisk revisjon Videreutdanning Behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign. 2016-2017. Høgskolen i Molde Høgskolen i Molde Videreutdanning Ledelse i helse- og sosialfag. 2014-2015. Høgskolen i Molde Høgskolen i Molde Videreutdanning Geriatrisk sykepleier. 2012-2014. Høgskolen i Ålesund. Pauline Kondov is on Facebook. Join Facebook to connect with Pauline Kondov and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes.. Vis Lovise Constance Justads profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Lovise Constance har 6 stillinger oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Lovise Constances forbindelser og stillinger i tilsvarende bedrifter

 • Blackfeet nation culture.
 • Dagbladet facebook.
 • Youtube kikaninchen.
 • Beste tv antenne båt.
 • Ergofocus.
 • Hurricane badekar test.
 • Fiskerikandidat lønn.
 • Klepp kommune kart.
 • Tjernobyl 2018.
 • Peter poker wallenberg.
 • Tokvam prisliste.
 • Stalin dør 1953.
 • Vin til gresk lammegryte.
 • Bilder frankfurt skyline.
 • Verdens hardeste tresort.
 • Download lagu single terbaru hijau daun pagar makan tanaman.
 • Dyr i havet liste.
 • Coole fahrrad gadgets.
 • Dusje i kaldt eller varmt vann.
 • Nordberg fort.
 • Bitmynt as proff.
 • Dora utforskeren norske stemmer.
 • Hva er johannesbrødkjernemel.
 • Handletteren boek kruidvat.
 • Frederiksberg danmark.
 • Fiat scudo erfaringer.
 • Radio haugaland nyheter.
 • Svindelforsøk itunes.
 • Nicolas cage größe.
 • Klompelompe merinoull oppskrift.
 • Lars erik blokkhus skal vi danse.
 • 1807 københavn.
 • Heart münchen preise.
 • Klompelompe merinoull oppskrift.
 • Water wolf software.
 • Katolske kirke spania.
 • Kaukasischer owtscharka gefährlich.
 • Wohnung mieten schwenningen am neckar.
 • Grunnerverv til vegformål.
 • Holdbart vestby.
 • Hva trener lårcurl.