Home

Folkerepublikken kina bnp per innbygger

Kina. Bruttonasjonalprodukt (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, Målet for BNP per innbygger brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land. Her er BNP per innbygger uttrykt i amerikanske dollar. Kilde: World Bank Kina (forenklet kinesisk: 中国; pinyin: Zhōngguó; bokstavelig talt «Midtens rike»), offisielt Folkerepublikken Kina (hànzì:中华人民共和国 , pīnyīn: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó), er det største landet i Øst-Asia og verdens mest folkerike land.. Kina hadde i september 2019 en befolkning på om lag 1 398 864 000 innbyggere Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Kina - BNP per innbygger

I det første tiåret etter at Folkerepublikken Kina ble etablert (1949) var den årlige befolkningsveksten om lag 2 prosent. Siden tidlig 1970-tall har det vært ført en aktiv familieplanleggingspolitikk, med oppmuntring til sene ekteskap og fra 1979 til 2015 ett barn per familie, med unntak av nasjonale minoriteter BNP per innbygger, prisnivåjustert. Utvalgte land. 2019 2019 Kina 76991 Tyskland 81760. I europeisk sammenheng hadde Norge et BNP per innbygger som lå 46 prosent over gjennomsnittet i EU i 2017 (her er det tatt hensyn til forskjeller i prisnivå mellom landene). Luxembourg ligger spesielt høyt på denne målingen. Årsaken til dette er at mange av landets arbeidstakere er bosatt i nabolandene

Denne listen rangerer verdens verdensdeler, land og avhengige territorier etter samlet innbyggertall, primært etter FNs definisjoner og data. FN utgir regelmessig publikasjonen World Population Prospects med tilhørende database som anslår folketallet i verdens stater, underlagte og oversjøiske territorier, samt for større byer. Mens mange stater gjennomfører mer eller mindre regelmessige. Kina er verdas mest folkerike land, og verdas tredje største i totalt flateinnhald etter Russland og Canada.Kina er Asias største land, og dominerer den austlege delen av det asiatiske kontinentet.. Namnet Kina, brukt i fleire nordeuropeiske språk, kjem frå Qin-dynastiet (221-206 fvt.Det offisielle kinesiske namnet er Zhonghua Renmin Gongheguo, 'Folkerepublikken Kina', og er avleitt av.

BNP per indb 1 533 US$ 2005, UNDP Database: I 2003 steg Kinas BNP udtrykt som en købekraftsparitet til $6.4 billioner Folkerepublikken Kina anerkender officielt 56 forskellige etniske grupper, hvoraf den største er hankinesere, som udgør omkring 91,9% af befolkningen Folkerepublikken Kina i Atlas av Verden med kartet og detaljert informasjon om mennesker, økonomi, geografi og politikk av Folkerepublikken Kina. Inkludert statistikknumre, flagg og oversiktskart for alle land Folkerepublikken Kina er ofte kjent som Kina og Kina er ofte kjent som Taiwan.Dette er separate stater med en delt historie; Kina hevder suverenitet over Taiwan. Etter at Kuomintang gjenforente Kina i 1928, ble det meste av fastlands-Kina styrt av republikken Kina ( ROC).Øya Taiwan var den gang under japansk styre Måler man et lands totale klimagassutslipp, kommer Kina øverst på listen, og de folkerike landene vil naturlig nok dominere. Måles utslipp per innbygger, kommer de mindre landenes utslipp like godt frem. Denne artikkelen går først gjennom data for utslipp av CO 2 (karbondioksid) per innbygger i ulike land. Deretter utvides perspektivet til utslipp av alle klimagasser

BNP per innbygger er mye brukt som et mål på velstandsnivået, men SSB peker på at konsumnivået ofte gir et bedre inntrykk av velstandsnivået. På denne oversikten havner Norge på topp. Vis mer - Konsumet av varer og tjenester til private husholdninger i Norge ligger omkring 15-20 prosent høyere enn i de andre nordiske landene Liste over land etter BNP per innbygger. Liste over verdens land etter bruttonasjonalprodukt per innbygger ifølge IMF-data Bruttonasjonalprodukt per innbygger kan anses som et produksjons- og velstandsnivå for en stat eller et område, målt som total verdiskaping i løpet av et år, delt på antall hjemhørende innbyggere i landet. Ny!! Kina fokus, BNP per innbygger BNP per person har tredoblet seg i perioden 2000 - 2010, og dette vil medføre at privat konsum kommer til å spille en viktigere rolle i tiden fremover. I dag er den kinesiske økonomien hovedsakelig drevet av eksport og investeringer,. Languages. Čeština; Deutsch; Español; Français; Italian

Kina - F

For å finne BNP per innbygger, deler man landets BNP med befolkningstallet, slik at man får gjennomsnittet til hver enkelt innbygger. Nedenfor finner du en liste over verdens rikeste land i 2020. Denne listen inneholder data fra Det internasjonale pengefondet (IMF) Den ungarske folkerepublikken - Hungarian People's Republic. fra Wikipedia, den frie encyklopedi. For ikke å forveksle med den ungarske sovjetrepublikken eller den første ungarske republikken. Den ungarske folkerepublikken. Magyar Népköztársaság ( ungarsk) 1949-1989: Flagg (1957-1989 Folkerepublikken Kina vart oppretta den 1. oktober 1949, etter at kommunistane erobra Fastlands-Kina under den kinesiske borgarkrigen.Nasjonalistane, Guomindang, som hadde regjert Republikken Kina sidan 1911, flykta då til Taiwan.I 1971 vart Folkerepublikken Kina anerkjent som Kina si legitime regjering av dei sameinte nasjonane.Til då hadde republikken på Taiwan hatt Kina sitt sete i SN og. Mens BNP per innbygger vil gi et mer komplett bilde av den økonomiske helsen til et gitt land enn en enkel BNP, er det fortsatt ufullstendig. Selv om det gir et gjennomsnitt på hver borger økonomiske produktivitet, andre økonomiske beregninger - som median inntekt, arbeidsledighet, eller rikdom distribusjoner - må også undersøkes Døde daglig per 1 000 000 (snitt 7d) image/svg+xml Kart: NRK Datakilde: Johns Hopkins University og Worldometer Sist oppdatert: 01.11.2020. 52. 129. 209. 336. 482. 767. Døde totalt per 1 000.

Kina - Wikipedi

Kinas betydning for de globale utslippene av CO 2, er iøynefallende.Kina passerte USA som landet med størst utslipp av CO 2 fra fossil energi og industri i 2006. I 2018 sto Kina med 10,1 milliarder tonn CO 2 for 28 prosent av utslippene i verden. Nest størst var USA med 5,4 milliarder tonn (15 prosent) Kina (tradisjonell kinesisk: 中國, forenklet kinesisk: 中国, pinyin: Zhōngguó, Wade-Giles: Chung-kuo) er en kulturgeografisk region i Øst-Asia.Området har siden 1949 de facto vært delt i to, med regjeringer som begge i prinsippet gjør krav på å være hele landets rettmessige styre: Folkerepublikken Kina (med hovedstaden Běijīng) som omfatter alle fastlandsprovinsene, og.

Norge er et av verdens mest forgjeldede land. McKinsey har slått sammen gjelden til stat, selskaper, finanssektoren og husholdninger og kommet frem til at Norge er på 14. plass med en gjeldsgrad. BNP per innbygger i Storbritannia i 1990 internasj onale dollar. 5 . 6 Måling av økonomisk vekst • Materiell levestandard og vekst måles gjerne ved BNP per innbygger. • For å kunne sammenligne, må en bruke sammenlignbare priser o Over tid: måle veksten i BNP i faste priser Luxembourgs høye BNP per innbygger skyldes at en stor del av landets arbeidstakere bor i nabolandene og derfor bidrar til verdiskapningen uten å være inkludert i innbyggertallet. Lavere eksportpris på olje gir lavere BNP per innbygger. Norges BNP lå 63 prosent over EU-snittet i 2015, men befant seg hele 79 prosent over snittet året før

Kina - BNP per innbygger - TRADINGECONOMICS

Investeringsprofil: BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation (NOK) Fondet søker å øke verdien på sine aktiva på mellomlang sikt ved å investere i aksjer utstedt av selskaper fra Folkerepublikken Kina, Hongkong eller Taiwan, eller selskaper som opererer i disse landene Kina regnes nemlig fortsatt for å være et fattig land. Regnes BNP per innbygger, et mye brukt mål på innbyggerne i et lands velstand, havner nemlig Kina på 132. plass i verden, bak El Salvador, Armenia og Botswana, skriver di.se

Kinas befolkning - Store norske leksiko

Dette er ei liste over verdas land sortert ut frå bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbyggjar - verdien av alle varer og tenester kjøpte i eit land i eit gitt år, delt på gjennomsnittsfolketalet for det same året. Verdien i amerikanske dollar er funne ut frå kjøpekraftparitet.. Sjå òg verdas land etter bruttonasjonalprodukt I 1970 var BNP per innbygger 23 500 kroner. I 2007 var dette økt til 483 600; altså en tjuedobling på 37 år. Men en stor del av denne økningen utgjøres av den generelle prisveksten - omregnet til 2007-priser var BNP i 1970 169 900 kroner Vi har altså en mye mindre haug med penger enn USA og Kina har. Men hvis vi deler BNP på alle menneskene som bor i landet, rykker vi helt opp i toppen av lista. Dette kaller vi BNP per innbygger. Når noen sier at Norge er et av verdens rikeste land, er det BNP per innbygger de tenker på - Kina er fortsatt et utviklingsland ifølge OECD og ligger under verdensgjennomsnittet for BNP per capita. Kina er nummer 85 på FNs menneskelige utviklingsindeks og står overfor store.

Norsk økonomi - SS

Kraftforbruk, per innbygger Kraftforbruk målt i kWh per innbygger, 1990-2013 KINA EU USA Verden 1990 1995 2000 2005 2010 0k 5k 10k 15k Figur 2: Kraftforbruk målt i TWh, 2000-2014. Kilde: BP Statistical Review 2015 KRAFTFORBRUK, TOTALT Figur 3: Kraftforbruk målt i kWt per innbygger, 1990-2013. Kilde: World Bank Open Data KRAFTFORBRUK, PER. > BNP per innbygger: 31 899 kroner Mauretania er et kritisk havn- og jernbanesystem innenfor Kinas Belte- og Vei-initiativ, som skaper store økonomiske og forsvarsmessige forbindelser mellom Kina. Republikken Kina, kinesisk Zhōnghuá Mínguó, i dag oftast omtalt som Taiwan, er ein stat som omfattar øya Taiwan i Stillehavet og nokre mindre øyar, blant dei Pescadorerna, Jinmen og Mazu.Republikken Kina gjer også krav på det kinesiske fastlandet, som sidan 1949 har vore kontrollert av Folkerepublikken Kina.Om lag 22 millionar innbyggjarar bur i den delen av Kina som er kontrollert av. BNP per innbygger til hvert av landene, basert p a vekstratene i tabellen. Land Gjennomsnittlig arlig vekstrate (%) i BNP per innbygger i perioden 1970-2008 Kina 7,9 Norge 2,6 Venezuela 0,1. Oppgave 3 - Utviklingsregnskap Denne oppgaven er hentet fra obligatorisk oppgave 201 Figuren foran viser fordelingen av FoU-ressurser i form av FoU-utgifter, FoU som andel av BNP og antall forskerårsverk per innbygger i OECD-området og utvalgte land. Målt i FoU-utgifter dominerer de fem «FoU-stormaktene» USA, Kina, Japan, Tyskland og Sør-Korea. Israel og Sør-Korea har særlig mye FoU som andel av BNP

Med nesten 50 % av landets BNP, står Bangkok for en verdiskaping på anslagsvis US$ 220 mrd (2005), eller en verdiskaping tilsvarende nøyaktig 2/3 av Norges BNP samme år. I hovedstaden er inntekten (BNP) per innbygger om lag US$ 20 000, det høyeste nivået i Asia nest etter Hongkong, Singapore og småstatene i Persiagulfen Japanske selskaper ser på Laos som en alternativ produksjonsbase til raskt voksende asiatiske økonomier der lønningene stiger, mens sørkoreanske bedrifter investerer i landet for å dyrke et lovende marked

Nasjonal valuta per USD: Figur 2.3A: Vekst i kreditt til husholdninger og foretak, fra samme kvartal året før: Figur 2.3B: Lønnskostnader per produserte enhet: Figur 2.4A: Vekst i BNP per innbygger: Figur 2.4B: Anslått bidrag til årlig vekst i BNP i Kina: Figur 2.5A: BNP. Sesongjusterte volumindekser. 1. kvartal 2008 = 100: Figur 2.5B. De nordiske landene er blant topp 12 når det gjelder både personlig konsum og prisjustert BNP per innbygger. Men det finnes unntak, og tydeligst er det for Irland og Luxembourg. Selv om Irland har nest høyeste BNP per innbygger i Europa, er de bare på 15. plass i personlig konsum per innbygger - 7 prosent under EU-gjennomsnittet ( se Eurostat ) Målt etter BNP per capita er de 35.000 innbyggerne i Liechtenstein de rikeste i verden. Takket være 15 banker og en rekke andre finansselskaper blir BNP per innbygger på hele 498.000 kroner i.

Hva er egentlig BNP? - SS

BNP per innbygger i 1000 USD, kjøpekraftskorrigert Kilde: OECD Vi har høy inntekt og jevn fordeling . Perspektivmeldingen 2013 Ledigheten er lav 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 Kina og India Vesten Verden ellers Geografisk fordeling av verdens BNP Kilder: Angus Maddisson og OECD Bhutan (dzongkha: འབྲུག་ཡུལ, wylie: druk yul; tibetansk pinyin: Zhugyü; nepalsk: भूटान), offisielt Kongeriket Bhutan, er et kongedømme og en innlandsstat i Himalaya i Sør-Asia, lukket inne mellom India i øst, sør og vest og Folkerepublikken Kina i nord. Landet er til en viss grad økonomisk og politisk avhengig av India. Inntil 1961 var landet lukket for. BNP per person: $ 49 800 (nr. 15 av 229 Rikt industriland og verdens ledende økonomiske stormakt Har verdens nest høyeste utslipp etter Kina, men er ett av få (5 838 381 tusen tonn CO2 per år) Er nr. 12 av 215 land i utslipp per innbygger (4,64 tonn karbon per innbygger) USA har vært skeptiske til å. Målt etter BNP per capita er de 35.000 innbyggerne i Liechtenstein de rikeste i verden. Takket være 15 banker og en rekke andre finansselskaper blir BNP per innbygger på hele 498.000 kroner i det vesle fyrstedømme. Det fattigste landet er Kongo, hvor gjennomsnittsinntekten ligger på 1.738 kroner i året

Liste over land etter innbyggertall - Wikipedi

 1. BNP-vekst hos utvalgte handelspartnere 3 Kvartalsvekst. 2. kv. Prosent Kilde: Refinitiv Datastream-9,5-12,1-20,4-8,6 11,5-25-20-15-10-5 0 5 10 15-25-20-15-10-5 0 5 10 15 USA Euro-området Storbritannia Sverige Kina. PMI for industri og tjenester 4 Endring i antall smittede per dag Per million innbygger. 7-dagers glidende snitt
 2. To prosent av BNP er omtrent det verden ellers bruker på forsvarsformål. Men fordi NATO-landene er rike betyr to prosent av NATO-landenes BNP større utgifter. Norges forsvarsbudsjett per innbygger er det nest største i NATO. Figur 2 viser forsvarsutgiftene til NATO samlet, USA, NATO-landene uten USA, samt Kina og Russland
 3. BNP per innbygger. Kjøpekraftskorrigert. USA = 100 Kilder: OECD og Statistisk sentralbyrå Norge Fastlands-Norge Selv når vi ser bort fra olje og gass, økte verdiskapingen i Norge lenge raskere enn i landene rundt oss. En viktig forklaring er fremveksten av leverandørnæringen. Den norske oljehistorien har mange vinnere
 4. Sammenlign forventet levealder, livskvalitet, global lykkeindeks, andelen barn i grunnskolen og BNP per innbygger med de landene som ligger først på indeksen. Ta for deg noen eksempler på konfliktområder i verden og beskriv konfliktens bakgrunn, forløp og eventuelle løsningsforsøk

Kina - Store norske leksiko

Laos har et areal på 236 800 km², noe som til sammenligning er litt større enn Storbritannia. Landet grenser ikke til havet, men krysses derimot av mange elver, blant annet den veldige Mekong, som fungerer som en viktig transportkorridor.I de sørlige delene av landet utgjør elva grensen mot Thailand.I øst danner den annamittiske fjellkjeden mesteparten av grensen mot Vietnam Vietnam, offisielt Den sosialistiske republikk Vietnam (vietnamesisk: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), er et land i Sørøst-Asia ut mot Sørkinahavet.Det grenser til Kina i nord, Laos i nordvest og Kambodsja i sørvest. Vietnam er med sin befolkning på over 90 millioner det 13. mest folkerike landet i verden. Hovedstaden er Hanoi, som ligger i den nordre delen av landet, mens. Det grenser til Russland, Folkerepublikken Kina, Turkmenistan, Kirgisistan og Usbekistan, i tillegg til kystlinjen mot Det kaspiske hav. Kasakhstan har ca. 15 millioner innbyggere, og har et areal på 2 717 300 km². Hovedstaden er Nur-Sultan (tidligere Astana). Kasakhstan er verdens niende største land etter areal, og den største innlandsstaten

Kina - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. ning brukte Kina 188 mrd USD på forsvar i. 2013. Av dette utgjør USAs forsvarsbudsjett. sent av bnp på forsvar, men etter 1994 har. denne andelen falt dramatisk, og nå ligger. på forsvar per innbygger. Og trenden er fortsatt nedadgående for. de aller fleste NATO-landene
 2. Norge og Island deler tredjeplassen på årets ranking, selv om Island har lavere BNP per innbygger enn Norge. 113 av 128 land har forbedret SPI-resultatene de tre siste årene; Verden går fremover, og fremgangen er størst utenfor G2
 3. istrative_divisions_by_sex_ratio (); it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA

Folkerepublikken Kina i Atlas av Verden: Detaljert

Historisk: USAs BNP falt med 32,9 prosent i andre kvartal Liste over land etter BNP per innbygger - Wikipedia. Nordmenn med nest høyest konsum i Europa - SSB. Djibouti - BNP per innbygger PPP. NOU 2017: 10 - regjeringen.no. Lite FoU-vekst i OECD-området, høy vekst i asiatiske land. Når smarttonsendinger faller globalt og i de fleste enkeltmarkeder, inkludert USA og Kina, rapporterer minst en region en uvanlig voksende appetitt for telefoner: India. Omkring 145,2 millioner smarttelefoner ble levert i India i 2018, en vekst på 10 prosent i fjor, over 132 millioner smarttelefonenheter ble levert i 2017, ifølge Counterpoint Indias BNP per innbygger lå på 5563 dollar (ca. 45 000 nok) i 2015, som står i stor kontrast til Storbritannia sin BNP på 37 931 dollar (ca. 300 000 nok) i 2015 (FN, Human development index, 2015). India var et av de ledende handelslandene på 1700-tallet, før Storbritannia koloniserte landet

Folkerepublikken Kina mot Kina, forskjell og sammenligning

SAN FRANCISCO, Nov. 3, 2020 /PRNewswire/ — The global brewery equipment market size is expected to reach USD 25.88 billion by 2027, expanding at a CAGR of 5.6% from 2020 to 2027, according to a new report by Grand View Research, Inc. Growing consumption of different types of craft beer across the globe is anticipated to drive [ Tall er moromme; interaktive kart er bedre. Finn nyttig og facinerende informajon for å ammenligne landet ditt med andre på nettet. Vi lever i en tor, tadig mer gjenidig avhengig verden. For ekempel: MakeUeOf blir brakt til deg av et team om prer eg fra Europa til Autralia til Nord-Amerika til Nord-Afrika. Det har aldri vært viktigere enn akkurat nå å fortå hva om kjer rundt om i verden Andelen i yrkesaktiv alder (20-66 år) vil avta. I 2040 blir det 2,86 yrkesaktive per person over 67 år. I dag er tallet 4,24. Antallet over 80 år vil mer enn dobles, fra 0,22 millioner i 2017 til 0,47 millioner i 2040. Andelen av totalbefolkningen som er i denne aldersgruppen, vil da øke fra 4,2 prosent til 7,4 prosent Den norske økonomiens totale bruttonasjonalprodukt (BNP) i 2014 var $ 499 milliarder og en 2015 BNP per innbygger på $ 70,000. Tjenestebransjen bidrar med 52.7% av BNP, etterfulgt av industri (45.1%) og landbruk (2.2%). Av 2.8 millioner personers arbeidsstyrke, arbeider omtrent 76% i tjenestesektoren, 21.1% i bransjen og 2.9% i landbrukssektoren Et dårlig mål: BNP per capita. Mange forsøk er gjort. Internasjonale organisasjoner som Verdensbanken har lenge satt tall på tilstanden i verdens ulike land, og har rangert dem etter dette. Målestokken har da vært det vi kjenner som BNP per capita, altså Bruttonasjonalprodukt per innbygger

Klimagassutslipp per innbygger i Norge og verden

 1. BNP. se bruttonasjonalprodukt. Bistand. mens andre land, som Kina og Mexico, nå gjerne kalles framvoksende økonomier. Ekstrem fattigdom. Verdensbanken definerer ekstrem fattigdom som et utdanningsnivå og inntektsnivå per innbygger. Nasjonalformue. verdien av formuen til et land. I nasjonalregnskapet består nasjonalformuen av.
 2. drøyt 82 år og bruker 2 500 dollar per innbygger, 4,5 % av BNP. Norge har en forventet levealder nesten på høyde med Singapores, bruker mer enn USA i kroner per innbygger, men bare drøyt 9 % a
 3. Inntekten per innbygger i Norge er 62 ganger inntekten i Malawi, som er det fattigste landet i verden vi har tilgjengelige tall for. Forskjellene mellom de rikeste og de fattigste landene øker, men samtidig får mange mennesker i fattige land bedre levekår
 4. De kjenner ikke historien til sitt eget land, og hva de skylder Folkerepublikken Kina. For deres besteforeldre bragte London bare elendighet og ødeleggelse- noe som førte til kollapsen for.
 5. - Erna koker kloden, sier Natur og Ungdom. Greta Thunberg advarer mot «FNs skrekkscenario». Trædal mener og jorden koker i sin bok «Det svarte skiftet». Vi får rapporter om at.

Norge faller fra BNP-toppen - E2

Liste over land etter BNP - Unionpedi

 1. Kina. 1 25 0 50 0 75 0 10 (BNP) per innbygger. BNP er et mål på den samlede produksjonen i økonomien. Den industrielle revolusjonen startet i Storbritannia. Hvordan skjedde det, og hvorfor.
 2. Velkommen til Norsk Korsenter og våre nettsider korsenteret.no Norsk Korsenter er Norges eneste spesialforretning for kornoter. Vi leverer ALLE tilgjengelige, utgitte kornoter, både norske og utenlandske
 3. Fontini konsentrerer seg i hovedsak om utgivelse av bøker for unge lesere
 4. For Kina koster det 900 milliarder dollar hvert år, for USA 600 milliarder og for India 150 milliarder dollar årlig, ifølge rapporten. Norge er også nevnt i rapporten, hvor det anslås at luftforurensning koster over 10 000 kroner per innbygger per år
 5. - Det er tøffe tider. Da kan ikke bistandsbudsjettet være det eneste budsjettet som er fredet, mener Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug. Hun kommenterer en ny meningsmåling som viser at drøyt 6 av 10 nordmenn støtter 1 prosent av nasjonalinntekten til bistand
 6. I consent to receiving the personalized newsletter from Dulux, to be informed about AkzoNobel products (and services), including from other AkzoNobel Group companies... events and promotions (including offers and discounts), for which AkzoNobel may analyse my personal data, including the preferences I shared with AkzoNobel, my online and offline shopping history, and my registered use of.

Kina fokus, BNP per innbygger - econtalknorway

Liste over land etter BNP (nominell) per innbygger - List

For deg som bor og jobber på Lillestrøm. Lokale nyheter, gode historier, byutvikling og mye mer Landets nominelle BNP fra 2017 ble beregnet til $ 19.290 milliarder mens inntektene per innbygger var $ 576. Selv om det er blant de minst utviklede landene i verden, er Afghanistan veldig rik på mineralforekomster Kina har den nest største antallet med 2,9 millioner slaver. Pakistan har 2,1 millioner, Nigeria 701 000, Etiopia 651 000, Russland 516 000, Thailand 473 000, Kongo 462 000, Myanmar 384 000 og Bangladesh 343 000. Nasjoner med kritisk mangel på helsearbeidere . 1995-2007 Helse utgifter per innbygger i US$ PPP-justert i forskjellige lan

Hvilket land her verdens rikeste land? Vi gir det de topp

 1. Direktespor
 2. Revista sobre buenos hábitos y cuidados para tu salu
 3. Erlend Apneseth åpner turnéhøsten. Etter en vår preget av avlysninger og usikkerhet, er vi utrolig glade for å kunne presentere hele fire fulle turnéer fra Nordnorsk Jazzsenter i høst
 4. Søk i Finnmark Dagblad og Finnmarken. Loading....

Den ungarske folkerepublikken - Hungarian People's

Statistisk årbok for Norge. Statistical yearbook of Norwa Chicken tandoori oprift sandwich; For et par uker siden var jeg på hyggelig lunsj hos Niru Kumra. Niru laget en nydelig lunsj til meg og vi pratet om løst og fast mens tiden fløy fra oss

 • 30 km skiathlon menn.
 • Indisk take away hamar.
 • Mövenpick norge.
 • Listen to free online audiobooks.
 • Restverdi bil etter 3 år.
 • Forhåndsbefaring ny bolig.
 • Mass effect andromeda news.
 • Vannstand altevatn.
 • Nebbdyr mat.
 • Celluloseisolasjon pris.
 • Las fallas festival.
 • Leasing kia optima.
 • Ramses xi.
 • Studentkortet mecenat.
 • Birk risa instagram.
 • Bränner i fötterna.
 • Schöne nägel bilder.
 • Short proverbs.
 • Haus dornröschen norderney.
 • Innafor restaurant.
 • Instagram text.
 • Dikt 1950.
 • Toy terrier english.
 • Gifte seg i new york.
 • Måsten i skottland.
 • Jack the ripper movie.
 • Listen to free online audiobooks.
 • Designated survivor season 3.
 • St peterskirken billetter.
 • Pensjonsalder lærer.
 • British columbia canada.
 • Metzgerei bauch unterhaching öffnungszeiten.
 • Delfinarium playa del carmen.
 • Tysk porselen stempel.
 • Schlösslas pizzeria kulmbach.
 • Us open finale 2017.
 • Leserreisen de.
 • Brief schreiben 3. klasse.
 • World ekonomik forum.
 • Dørsalg tips.
 • Telle på italiensk.