Home

Norske biland

Biland, område som er underlagt norsk statshøyhet, men som ikke er del av riket. Regulert av bilandsloven. De norske bilandene er: Bouvetøya Peter 1s øy Dronning Maud Land Disse besittelsene er ved lov er lagt under norsk statshøyhet som biland og ikke som en del av riket. Dette er av hensyn til bestemmelsen i Grunnlovens § 1 om at kongeriket Norge er udelelig og uavhendelig Norske biland er tre biland i Antarktis og Subantarktis som Noreg gjer krav på.Desse består av Dronning Maud Land i Antarktis og Peter I Øy, som begge er underlagt Antarktistraktaten, og den subantarktiske Bouvetøya, som ikkje er ein del av traktaten.Alle dei tre bilanda vert administrert av Polaravdelinga til Justisdepartementet i Oslo.. Dronning Maud Land er det klårt største av desse. Biland (eller avhengig territorium) er et avhengig område som ikke har full politisk frihet eller suverenitet på samme måte som en selvstendig stat, og derfor er underlagt helt eller delvis en ekstern stat. . Det finnes forskjellige grader og former for politisk avhengighet. Det vanligste er å definere et biland i motsetning til andre undernasjonale enheter som områder som ikke tilhører. Norske biland i Antarktisk. Visste du at Norge er det eneste landet på jordkloden som har eiendommer ved begge polene? Jeg tenker da spesielt på Norges såkalte bi-land i Antarktisk som består av Bouvetøya, Peter Den 1. øy og Dronning Mauds Land Biland. Se ogs å. Antarktis ‎ (19 sider) D Dronning Maud Land‎ (1 kategori, 21 sider) P Peter I Øy‎ (30 sider) Sider i kategorien «Norske biland.

biland - Store norske leksiko

Norske biland er ikke deler av kongeriket, mens biland av andre land kan være det, slik Færøyene og Grønland er deler av det danske kongeriket. På den annen side er Svalbard en del av Kongeriket Norge, og dermed er det etter norsk rett og tradisjon ikke et biland Bouvetøya, Peter 1.s øy og Dronning Mauds land er norske biland Bouvetøya, Peter 1.s øy og Dronning Mauds land er norske biland: Bouvetøya, Peter 1.s øy og Dronning Mauds land er norske biland Bouvetøya, Peter 1.s øy og Dronning Mauds land er norske biland område som er underlagt en stats myndighet, men som ikke er en del av state Områdene er underlagt norsk statshøyhet som biland, jf. lov 27. februar 1930 nr. 3. Ifølge bilandsloven § 2 gjelder norsk privatrett og strafferett og den norske lovgivning om rettspleien. Ut over dette er det Kongen som bestemmer i hvilken utstrekning andre lover skal gjelde der De norske biland faller utenfor EØS-avtalen da de ikke er deler av norsk territorium. 0.1.2 - EØS og trygdereglene for arbeid på norsk kontinentalsokkel Arbeidstakere på norsk kontinentalsokkel er pliktige medlemmer i folketrygden på lik linje med arbeidstakere på land i Norge

Norske biland - Wikipedi

Vedtak om utvidelse av det geografiske virkeområdet for lov om arkiv til også å omfatte Svalbard, Jan Mayen og de norske biland i Antarktis. Dato FOR-2001-03-09-19 Et norsk biland betyr at territoriet er under norsk overhøyhet, uten å være en del av Kongeriket Norge og kan dermed avgis uten at det kommer i strid med Grunnloven § 1. Ingen stater bestrider Norges suverenitet over Bouvetøya. Forskriften om Bouvet-øya, fastsatt 19. september 1930, gir regler for norske myndigheters administrasjon av øya For arbeidstakere på den norske kontinentalsokkel og på norske oljeboringsplattformer gjelder norsk lovgivning idet bestemmelsene i Artikkel 4 første ledd, bokstav a dog skal komme tilsvarende til anvendelse. Det samme gjelder for personer som oppholder seg på Svalbard, Jan Mayen eller i norske biland

Biland - Wikipedi

 1. Norge eller på faste eller flyttbare anlegg og innretninger på den norske kontinentalsokkelen , pliktige medlemmer i folketrygden. Det samme gjelder personer som oppholder seg på Svalbard, Jan Mayen og norske biland og i som arbeider for norsk arbeidsgiver med virksomhet i disse områder og/eller som var medlemmer i folketrygden før oppholdet
 2. Biland (eller avhengig territorium) er et avhengig område som ikke har full politisk frihet eller suverenitet på samme måte som en selvstendig stat, og derfor er underlagt helt eller delvis en ekstern stat. Det finnes forskjellige grader og former for politisk avhengighet
 3. Fastsatt ved kgl.res. 9. mars 2001 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv § 3. Fremmet av Kulturdepartementet. Lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv gjøres gjeldende for Svalbard, Jan Mayen og de norske biland i Antarktis
 4. Norsk Polarinstitutt er den sentrale statsinstitusjon for kartlegging og gjennomføring av praktiske og vitenskapelige undersøkelser i polarområdene, foruten å være faglig og strategisk rådgiver overfor den sentrale forvaltning i polarspørsmål

Norges biland. Alle norske landområder på den sydlige halvkule som er underlagt norsk statshøyhet, men som ikke er en del av Kongeriket Norge, det vil si Bouvetøya, Dronning Maud Land og Peter I Øy. Kontakt oss. 32 11 80 00 Norsk biland er 12 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 8 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp norsk biland i ordboka Biland, område som er underlagde norsk sjølvråderett utan å høyre til riket.Desse kan ein utan grunnlovsendring avstå til andre statar. Bouvetøya, Peter 1.s øy og Dronning Maud Land er norske biland Kategori:Norske biland. Les på eit anna språk; Overvak; Endra; Underkategoriar. Kategorien har desse 3 underkategoriane, av totalt 3. Isdåp da sjefen kom til Norges biland. Den kritthvite snøpetrellen skriker advarsler når Norges statsminister klatrer i den steinete fjellsiden. Den bryr seg døyten om at det er sjefen som er på besøk. Stoltenberg ble første norske statsminister i Antarktis,.

Jan Mayen og i norske biland og som arbeider for norsk arbeidsgiver med virksomhet i disse områder og/eller som var medlemmer i folketrygden før oppholdet. Videre er visse kategorier norske statsborgere som arbeider i utlandet, pliktige medlemmer. Statsborgere fra EØS-land som arbeider på norske skip, bortsett fra hotell- o HISTORIKK: v/H.Larsson-Fedde. 3/1865: Hudsons Bay Co., London - PRINCE RUPERT 5/1888: Lars R.Larsen m.fl., Farsund - BILAND 8/1891: Tønnes Andreassen m.fl., Farsund. Vi fant 19 synonymer til BILAND. biland består av 2 vokaler og 4 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen

Norske biland - Visste du at

 1. Øy og norsk biland i Sør-Atlanteren som regnes som verdens mest avsidesliggende ubebodde øy. Øya ligger 1 600 km fra nærmeste land, den ubebodde øya Gough Island. Nærmeste fastland er Dronning Maud Land i Antarktis, omkring 1 700 km mot sør
 2. Øya er et norsk biland - dvs. at territoriet er under norsk herredømme, uten å være en del av Kongeriket Norge. I henhold til Grunnlovens § 1 er øya derfor ikke en uavhendelig del av Kongeriket. Øya har et areal på 49 kvadratkilometer, og er følgelig større enn f.eks. de norske øyene Hopen,.
 3. Biland og Bermuda · Se mer » Bouvetøya. Bouvetøya (tidligere Cap de la Circoncision og Liverpool Island) er ei øy og et norsk biland i Sør-Atlanteren som regnes som verdens mest avsidesliggende ubebodde øy. Ny!!: Biland og Bouvetøya · Se mer » Britisk Antarktis. Britisk Antarktis er et britisk oversjøisk territorium. Ny!!
 4. Biland Definisjon i ordboken norsk bokmål. Biland. biland. Eksempler Demme opp. Amerikanske biland (amerikansk engelsk: insular areas of the United States) består av amerikanske territorier som ikke inkluderer [] de 50 amerikanske delstatene eller det føderale hovedstadsdistriktet District of Columbia
 5. Norge eller på faste eller flyttbare anlegg og innretninger på den norske kontinentalsokkelen , pliktige medlemmer i folketrygden. Det samme gjelder personer som oppholder seg på Svalbard, Jan Mayen og norske biland og i som arbeider for norsk arbeidsgiver med virksomhet i disse områder og/eller som var medlemmer i folketrygden før oppholdet

Biland er 6 bokstaver langt og inneholder 2 vokaler og 4 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp biland i ordboka Forskriften gjelder i norsk territorialfarvann når Norge og den stat hvis flagg fartøyet er berettiget til å føre, er i fred og inntil beredskapstiltak er satt i verk. Forskriften gjelder ikke norsk territorialfarvann ved Svalbard, Jan Mayen og biland, med mindre annet følger av lov

X. Norske biland; I. Geografi i tekst og tall Kongeriket Norge består av hovedlandet, øygruppa Svalbard og øya Jan Mayen. Hovedlandet består av det norske fastlandet og alle øyer, holmer og skjær innenfor grunnlinjen Norske stedsnavn på Yr er hentet fra Kartverket. Skrivemåter og navn er sist oppdatert i februar 2015. Godkjente skrivemåter: Biland (godkjent av Kartverket i 1958) Biland oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Kategori:Norske biland - Wikipedi

Bouvetøya er ei øy og et norsk biland i Sør-Atlanteren. Den regnes som verdens mest avsidesliggende ubebodde øy. Foto: Norsk Polarinstitutt. 12.04.2019 Bouvetøya er en norsk øy som ligger i den aller sørligste delen av Atlanterhavet Hans Majestet Kongen er i Dronning Maud Land - Norges biland i Antarktis. Kongen besøker den norske forskningsstasjonen Troll, som feirer 10-årsjubileum i dag

biland - Det Norske Akademis ordbo

Norge – Store norske leksikon

NORGESVELDET: Fra 1260-årene og fram til slutten av 1460-årene styrte de norske kongene over et rike som strakte seg fra Grønland til Norge, med Orknøyene og Shetland nord for det skotske fastlandet, og med Jemtland i øst. Dette storriket omtales gjerne som Norgesveldet, og oppfattes som et slags norsk-atlantisk imperium. Tilknytningsformene til den norske kongemakten var imidlertid. Amerikanske biland (amerikansk engelsk: insular areas of the United States) består av amerikanske territorier som ikke inkluderer de 50 amerikanske delstatene eller det føderale hovedstadsdistriktet District of Columbia. 32 relasjoner

Norge - Wikipedi

 1. Inntektsmottakere som har lønn opptjent på Jan Mayen eller i norske biland på Antarktis skal rapporteres med skatteregel: Inntekt på Jan Mayen og i norske biland på Antarktis inne på Kartotek | Personer.Feltet skatteregel følger ikke med på skattekortet, så det er lønningskontoret som må sørge for å legge inn riktig. Den ansatte må i tillegg ha tabelltype: 8: Ingen beregning
 2. biland på spansk. Vi har én oversettelse av biland i bokmål-spansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.biland i bokmål-spansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 3. (Danmark fikk beholde Grønland, Island og Færøyene ved Kielfreden i 1814; de ble da omtalt som norske biland.) Jemtland, for eksempel, var ikke en fullverdig del av Norge før 1570, selv om jemtene allerede i 1170-årene ble tvunget til å akseptere den norske kongen som landets herre
7527 Genteknologiloven | Gyldendal

Vis profilene til personer som heter Marte Biland Bli medlem av Facebook for å komme i kontakt med Marte Biland og andre du kanskje kjenner. Facebook gir.. Peter I Øy er ei folketom vulkansk øy i Bellingshausenhavet, 450 km frå Antarktis.Ho er gjort krav på som eit biland av Noreg, og i lag med Dronning Maud Land og Bouvetøya utgjer eitt av tre norske biland i Antarktis og Subantarktis.Peter I Øy er 19 km lang, 11 km brei og 156 km2 stor. Det høgaste punktet er den 1640 meter høge Lars Christensen-toppen Norsk biland 6.mars 1931. Peter I Øy Peter I Øy er omkring 19 km lang og 12 km bred. Største høyde 1640 moh. Øya er av vulkansk opprinnelse. Bortsett fra noen mindre partier er den dekket av snø og is. Peter I Øy ble oppdaget. Kryssordkongen fant 2 mulige svar til kryssordhintet biland. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n

Peter I Øy, eller Peter 1.s øy, er ei ubebodd vulkansk øy i Sørishavet 450 kilometer utenfor det antarktiske kontinentet.Øya har en utstrekning på 12 × 19 kilometer og et areal på 156 km². Det høyeste punktet er Lars Christensentoppen 1640 moh. Nesten hele øya er dekket av isbreer, og mesteparten av året er den omgitt av pakkis som gjør den utilgjengelig Norske biland i Antarktisk Visste du at Norge er det eneste landet på jordkloden som har eiendommer ved begge polene? Jeg tenker da spesielt på Norges..

6 hjerter: Pragtværk fortæller grumme historier om

Luftforsvaret - Wikipedi

Norsk. English; STIER I HØYLANDSMARKA, RØSSEVIGA, HELVIK OG BILANDSFELTET. Stier mellom Røsseviga, Høygård ved Helvik og Ingebjørgsmyra ved Biland som antakelig har vært i bruk i flere hundre år. Sammen med gang- og sykkelveiene blir det fine rundturer. Idyllisk skogsterreng innerst i ei bukt i Helvikfjorden I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet apostel. (fra gresk 'sendebud, utsending'). 1 hver av Jesu disipler, og dessuten Paulu Biland Vel. 68 liker dette. Biland Vel er velforeningen for Bilandsfeltet i Vanse

Nordlys - Svalbard trenger ny alkohollov

Biland - newikis.co

Vis profilene til personer som heter Marie Biland Bli medlem av Facebook for å komme i kontakt med Marie Biland og andre du kanskje kjenner. Facebook gir.. På grunn av koronaviruset må Norsk Polarinstitutt leie privatfly for å frakte forskere til forskningsstasjonen «Troll» i Antarktis. Prislappen er totalt på cirka 45 millioner kroner

Bokmålsordboka Nynorskordbok

Biland betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Biland, i både bokmål og nynorsk Vis profilene til personer som heter Mariane Biland Bli medlem av Facebook for å komme i kontakt med Mariane Biland og andre du kanskje kjenner. Facebook.. colema44 2020-09-02 10:07:43. De som spør etter samme bb++ til treningsutstyr må lese chaten og sjekke databasen, for flere spør om det samm Isdåp da sjefen kom til Norges biland. Den kritthvite snøpetrellen skriker advarsler når Norges statsminister klatrer i den steinete fjellsiden. Den bryr seg døyten om at det er sjefen som er på besøk

Hvor gjelder norsk lovgivning? - regjeringen

Alle Synonymer og løsninger for Norsk Biland i Kryssord løsninger og Synonym. Løsningen på dette kryssordet er 6 bokstaver langt og begynner med brevet Verdenskart med avhengige områder Biland (eller avhengig territorium) er et avhengig område som ikke har full politisk frihet eller suverenitet på samme måte som en selvstendig stat, og derfor er underlagt helt eller delvis en ekstern stat. Ny!!: Liste over norske geografiske ytterpunkter og Biland · Se mer » Bjørvik Norske biland er ikke deler av kongeriket, mens biland av andre land kan være det, slik Færøyene og Grønland er deler av det danske kongeriket. På den annen side er Svalbard en del av kongeriket Norge, og dermed etter norsk rett og tradisjon ikke et biland Landbruk og mat; Kjemi, farmasi og plast; Konstruksjon; Energi, miljø; Utdanning, trening og Organisasjoner; IT, Internett, forskning og utvikling; Fritid og turism Norske biland i Antarktis er ikke inkludert. Vi følger her den geografiske regioninndelingen som er definert av Artsdatabanken. Det er ordenen rovpattedyr som har flest registrerte arter i Norge, med 20 arter på fastlandet i Norge og i norske farvann og fire arter på Svalbard. Rovdyrene lever som navnet sier av andre dyrearter

Hovednr. 45 - Rundskriv til EØS-avtalens bestemmelser om ..

Andre navn ex Prince Rupert Kallesignal JFWQ Rederi. Larsen,Lars R.,Farsund. Andreassen,Tønnes ,Farsun Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Biland Eindomsutvikling AS. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Dette resulterte i de tre norske biland­ene Bouvet-øya, Peter den 1. øy, og Dronning Maud Land. De to førstnevnte beskjedne øyer, sistnevnte et gigantisk landområde på det antarktiske kontinent, 2 700 000 kvadratkilometer stort − syv ganger større enn Norge

Christensen, Lars | Industrimuseum - Norsk museumsnettverk

kommunenummer - Store norske leksiko

 1. dre forholdene der forandrer seg slik at det vil være naturlig å regne dem som bosatt annet sted, eller etter § 5-11 nr
 2. Shipping company. Madsen,Christen, Biland. Grunnlagt ukjent. Generell informasjo
 3. Bouvetøya ligger i Sør-Atlanteren og ble norsk biland i 1929 etter at britene ga opp sitt krav. Biland betyr at øya kan selges uten at det er i strid med grunnloven. Øya måler 49 kvadratkilometer og 93 prosent er dekket av is
 4. Dr Sar Biland Khan, the district veterinary director, and Dr Sardar Ali delivered lectures about special care and protection of pets from diseases

Peter I Øy - Store norske leksiko

 1. Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS..
 2. Stønad til båretransport. Når et medlem i folketrygden dør i Norge eller i norsk biland, og båren med avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km regnet fra dødsstedet til gravstedet, dekkes nødvendige utgifter til båretransporten med unntak av et beløp tilsvarende ti prosent av gravferdsstønaden (2 473,- kroner)
 3. Avhängiga territorier är områden som lyder under en stat de inte är en integrerad del av. De flesta kan karakteriseras som kvarvarande kolonier, ofta isolerade öar med liten eller ingen bofast befolkning. Flera områden har väder-och andra sorters forskningsstationer (särskilt inom polarforskning och havsforskning); radiostationer; strategisk betydelse och/eller potentiellt intressanta.
 4. BILAND (1865) Seilskipsregister (med Petter Malmsteins seilskuteregister) (Norsk Maritimt Museum) Beskrivelse. BILAND ex britisk PRINCE RUPERT Nasjon: Norsk Type: Bark Byggeår: 1865 Byggested: Pallion, Sunderland, England Verft: W. Briggs & Sons Endelig skjebne: Solgt Sverige 1904 s.n. Skipstype. Bark.
 5. Vulkanøya ble erklært norsk territorium da medlemmer av den første norske Norvegia-ekspedisjonen gikk i land og plantet det norske flagget i 1927. Den ble definert som norsk biland i 1930.
 6. I Grønlandssaken fantes det mange ulike argumenter for norsk ekspansjon, deriblant å forsvare tradisjonelle fangstinteresser og vise til norsk vitenskapsarbeid ved sommerekspedisjoner til øya. I tillegg var et sentralt argument at Grønland var et gammelt norsk biland. Jeg er i denn

Dronning Maud Land - Store norske leksiko

Sjekk Biland oversettelser til Tysk. Se gjennom eksempler på Biland oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Norske biland og områder med særstatus omfatter landområder under norsk suverenitet. Biland er en særnorsk betegnelse, og defineres som et land eller landområde som er underlagt en suveren stats overhøyhet uten å være en del av denne staten. I motsetning til norske områder med særstatus, er altså ikke biland en integrert del av.

Til dronningens land for å leke og lære - adressaNorsk Geologisk Forening - Geologer på sydentur! Harstad 610 grunner til at Norge ikke kan ta imot hele Afrika

2 Håndbok i folkeregistrering versjon 2.1 Forord Denne utgave av Håndbok i folkeregistrering (versjon 2.1) er en omarbeidet og revidert utgave a Personer som oppholder seg på Svalbard, Jan Mayen eller norske biland, og som ved utreisen var folkeregistrert i en norsk kommune, skal fremdeles regnes som bosatt i denne kommunen. Tilsvarende regel gjelder for personer på den norske kontinentalsokkelen 914-A Inntekt på Jan Mayen og i norske biland i Antarktis _____ 78 915-A Lønn mv. til utenlandske artister_____ 79 916 Skattefrie utbetalinger_____ 79 917 Skattefri arbeidsinntekt til barn under 13 år _____ 79 923 Annen inntekt. biland oversættelse i ordbogen dansk - norsk bokmål på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog /Norsk Polarinstitutt. 1821 - Oppdaget Peter I Øy (senere norsk biland) Den russiske Bellinghausen-ekspedisjonen oppdaget denne ubebodde vulkanske øya i Antarktis 10. januar 1821 , og kalte den opp etter tsar Peter den store

 • Handball wm live stream.
 • Wenn frau kommt flüssigkeit.
 • Bunnpris søndagsåpent.
 • Internasjonal seksjon ntnu veiledere.
 • Duol kryssord.
 • Hva er kylling indrefilet.
 • Ue wonderboom.
 • Rheine kirmes 2017 adresse.
 • Apps ipa download.
 • Sammenhengen mellom 2 verdenskrig og starten på den kalde krigen.
 • Bikepark deutschland.
 • Sovesofa salg.
 • Skylag kryssord.
 • Jacob black filme und tv sendungen.
 • Hva trener lårcurl.
 • Bike brothers tilbud.
 • Split cell into multiple cells.
 • Sigurdsson island håndball.
 • Kinamat stoa arendal.
 • Hip hop bad oeynhausen.
 • Brasil hovedstad.
 • Nadir dendoune mount everest.
 • Instagram text.
 • Stalin vs trotskij.
 • Filmbitene kryssord.
 • Vossen vfs1.
 • Ferie for vanskeligstilte.
 • Loreen euphoria eurovision 2012 winner.
 • Milbemax wie oft wiederholen.
 • Stephen colbert net worth.
 • Stig haugen politi.
 • Tilbords trondheim.
 • Taylor swift reputation listen.
 • Avlatshandelen martin luther.
 • Forlover bok.
 • Flammkuchen rezept mit schmand.
 • Saturday night live max.
 • Kyllingpølser.
 • Webstagram login page.
 • High chaparral sverige.
 • Gegenteil von synonym.